TR POs modülünü kurdum. Fakat çalıştıramadım.
Çünkü Kuveyt Türk Sanal Post modülündeki kullanıcı kısımları girmeme rağmen form? çıkıyor ve ödeme yapılamaıyor
Test URL: karşığındaki boa_test_url kısma ne girilecek
Api-Classic URL: karşılığındaki boa_clasic_url olan kısma birşey giremiyorum
3D,3DGate URL: karşılığındaki boa_3D_url olan kısma da ne girilecek

Bu üç alana girilecek çıkış url noktasında acil yardım bekliyorum
Teşekkür ederim.
In Turkish
Wednesday, July 03 2019, 12:27 PM
Share this post:
Responses (9)
 • Accepted Answer

  Wednesday, July 03 2019, 06:22 PM - #Permalink
  Bu modül düzgün çalışmıyor herhalde. Kuveyt Turk'ten gelen mesaj'a göre modül kurulumunda hata var deniliyor.
  The reply is currently minimized Show
 • Accepted Answer

  Thursday, July 04 2019, 01:41 PM - #Permalink
  Selam ilhami,

  Önceki yazıdaki bu konuya bir göz atın ve tüm yazıyı son yazı bir çözümü olduğu için okuyun.

  https://arastta.org/forum/mypos-extension-in-arastta-1-6-2

  (her zaman bir cevap aramaya değer)

  Saygılarımızla,

  Hackasacka
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Hi ilhami,

  Have a look at this issue in the previous post and read the entire thread as the last post has a solution.

  https://arastta.org/forum/mypos-extension-in-arastta-1-6-2

  (it is always worth searching for an answer)

  Regards,

  Hackasacka
  Like
  1
  The reply is currently minimized Show
 • Accepted Answer

  Monday, July 08 2019, 12:08 AM - #Permalink
  Yani Kuveyt türk 'ten alınan bilgilerle bu mod çalışacak mı.
  Tr pos modülü yerine mypos mu kurayım yani
  Bunu tam olarak anlayamadım.
  The reply is currently minimized Show
 • Accepted Answer

  Monday, July 08 2019, 12:38 AM - #Permalink
  Selam ilhami,

  Ne demek istiyorsun? Daha fazla bilgi verebilir misiniz? Sorunuzu veya ifadenizi İngilizce'ye kendiniz çevirmek mümkün mü?

  Çevrimiçi çeviriler olağanüstü değil.

  Saygılarımızla,

  Hackasacka
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Hi ilhami,

  What are you refering to? Can you provide more information or is it possible to translate your question or statement to English yourself?

  The online translations are not exceptional.

  Regards,

  Hackasacka
  The reply is currently minimized Show
 • Accepted Answer

  Monday, July 08 2019, 05:49 PM - #Permalink
  I have installed the TRPos module. I entered the information I received from Kuveyt Turk Bank. But, I couldn't work on the order payments section.

  Test URL: ?
  Api-Classic URL: ?
  3D,3DGate URL: ?  2019-07-08 17:29:55 - Modification::applyMod - Processing 'core'

  FILE: system/engine/action.php
  FILE: system/engine/loader.php
  FILE: system/library/config.php
  NOT FOUND!
  FILE: system/library/language.php
  Modification::applyMod - Done 'core'
  ----------------------------------------------------------------

  Modification::applyMod - Processing 'trpos'

  FILE: catalog/controller/product/product.php
  FILE: catalog/view/theme/arisanat/template/product/product.tpl
  FILE: catalog/view/theme/arisanattema/template/product/product.tpl
  FILE: catalog/view/theme/arisanatyay/template/product/product.tpl
  FILE: catalog/view/theme/default/template/product/product.tpl
  FILE: catalog/view/theme/second/template/product/product.tpl
  Modification::applyMod - Done 'trpos'
  ----------------------------------------------------------------
  The reply is currently minimized Show
 • Accepted Answer

  Monday, July 08 2019, 07:43 PM - #Permalink
  Selam ilhami,

  İlk durumda Arastta şablonlarının yalnızca bilinmeyen başka bir hata oluşmasını önlemek için kullanılması tavsiye edilebilir.

  Sistem -> Ayarlar -> Sunucu (sekme) içinde gelişmiş hata ayıklamayı açın.

  Hata Ayıklama Sistemi - Evet
  Görüntü Hataları - Gelişmiş
  Günlük Hataları - Evet

  Genellikle banka, ödemeye geçmeden önce geçit yolunu test etmek için "sanal alan" modunda çalışmanızı ister.

  Neden Arastta’da postanız için normal bir hesap kullanmıyorsunuz?
  Müşteri = POS
  Bu hesaba giriş yapın ve bir dokunmatik ekran cihaz kullanarak herhangi bir yerel alım yapın?

  Ardından stok seviyeleri ve satın alma için kendi raporlarınızı çalıştırın. Gerekirse barkod eklenebilir.

  Listelenen dosyalarda yaptığınız değişiklikleri göremiyoruz, bu nedenle fazla yardımcı olmuyor.

  Ne değişti?

  Modülü manuel olarak indirin ve neyin değişmesi gerektiğine bir göz atın.

  https://extensions.arastta.pro/payment-gateways/trposs

  Ardından, ana bilgisayar sunucusundaki izinler nedeniyle bu işlemin nadiren tamamlandığını tespit ettiğimizde "install.xml" dosyasına bakın.

  Dosyada listelenen değişiklikleri el ile tamamlayın.

  Saygılarımızla,

  Hackasacka
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Hi ilhami,

  In the first instance it may be advisable to only use the Arastta templates to avoid another unknown error creeping up.

  Turn on advanced debugging in System -> Settings -> Server (tab).

  Debug System - Yes
  Display Errors - Advanced
  Log Errors - Yes

  Usually the bank would require you to work in "sandbox" mode to test the payment gateway before you go live.

  Why not just use a normal account in for your POS in Arastta.
  Customer = POS
  Login to this account and make any local purchases using a touch screen device?

  Then run your own reports for stock levels and purchasing. Barcodes could be added if necessary.

  We cannot see your modifications to the files listed so it is not much help.

  What has changed?

  Manually download the module and have a look at what should of changed?

  https://extensions.arastta.pro/payment-gateways/trposs

  Then have a look at the "install.xml" file as we find this rarely completes due to permissions on the host server.

  Manually, complete the changes listed in the file.

  Regards,

  Hackasacka
  The reply is currently minimized Show
 • Accepted Answer

  Tuesday, July 09 2019, 12:40 AM - #Permalink
  Selam ilhami,

  Bu ödeme ağ geçidinin Arastta'da test edildiğinden veya üçüncü taraf hizmetlerini sunan şirketin hala işyerinde olmasına rağmen emin değil misiniz?

  Ayrıca, bunun 1.62 değil Aratta 1.5 için olduğunu ve güncellenmemiş olabileceğini düşünüyoruz.

  İlk bakışta iyi bir modül gibi görünmesine rağmen, önce çalışan bir ödeme sistemini kullanmak daha iyi olur.

  Saygılarımızla,

  Hackasacka
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Hi ilhami,

  Not sure this payment gateway is tested on Arastta or even if the company providing the third party services is still in business?

  Also, we think that it was possibly for Aratta 1.5 not 1.62 and may not have been updated.

  Although it lookes like a decent module at first glance, possibly it would be better to use a payment system that works first.

  Regards,

  Hackasacka
  The reply is currently minimized Show
 • Accepted Answer

  Tuesday, July 09 2019, 02:47 PM - #Permalink
  Selam ilhami,

  API ile ilgili detaylarınız ve Kuveyt Türk Bankası için gizli anahtarlarınız varsa, ödeme ağ geçidinin onlarla olması gerektiğinin farkında mısın?

  Bunun için, mevcut sisteme dayanarak, Arastta için onlar için benzersiz bir ödeme ağ geçidi geliştirmek zorunda kalacaksınız.

  TR POS modülü, arkasındaki görüntülerde Kuveyt Türk Bankası'nı vurguluyor, ancak bu şimdi çalıştığı anlamına gelmiyor mu?

  https://www.kuveytturk.com.tr/en/sme/commercial-cards-and-pos/pos-services/card-free-payment-and-e-commerce-solutions

  Modülü ana sunucumuzda denedik ve dosya yükledik, ancak "install.xml" bu değişiklikleri tamamlamadı.

  Listelenen ilk dosya: -
  "catalog/controller/product/product.php"

  Aramak
  'tab_review'] = sprintf($this->language->get('tab_review'), $product_info['reviews']);


  Ve sonra ekleyin: -

  $trpos_status = $this->config->get('trpos_status');
  $trpos_installment = $this->config->get('trpos_installment');

  if ($trpos_status == 1 && $trpos_installment == 1) {
  $this->load->language('payment/trpos');
  $data['tab_instalment'] = $this->language->get('text_instalments');

  $data['text_instalments'] = $this->language->get('text_instalments');
  $data['text_instalment'] = $this->language->get('text_instalment');
  $data['text_no_instalment'] = $this->language->get('text_no_instalment');
  $data['trpos_other_id'] = $this->config->get('trpos_other_id');

  if ((float)$product_info['special']) {
  $order_total = $this->tax->calculate($product_info['special'], $product_info['tax_class_id'], $this->config->get('config_tax'));
  } else {
  $order_total = $this->tax->calculate($product_info['price'], $product_info['tax_class_id'], $this->config->get('config_tax'));
  }

  $trpos_single_ratio = floatval($this->config->get('trpostotal_single_ratio'));

  if ($trpos_single_ratio >= 0) {
  $trpos_single_title = $this->language->get('text_single_positive') . '(%' . $trpos_single_ratio . ')';
  } else if ($trpos_single_ratio < 0) {
  $trpos_single_title = $this->language->get('text_single_negative') . '(%' . $trpos_single_ratio . ')';
  }

  $trpos_total = $order_total + ($order_total * $trpos_single_ratio / 100);

  $data['single_order_total'] = $trpos_single_title . ' ' . $this->currency->format($trpos_total, $this->session->data['currency'], false, true);

  $data['banks'] = $this->config->get('trpos_banks_info');
  $new_banks = array();

  if (!empty($data['banks'])) {
  foreach($data['banks'] as $bank) {
  if ($bank['status'] != 0) {
  $new_banks[$bank['bank_id']] = $bank;

  if(!empty($bank['instalment']) || $bank['instalment']!='') {
  $instalments = array();
  $instalments = explode(';', $bank['instalment']);

  foreach($instalments as $instalment) {
  $instalment_array = explode('=', $instalment);
  $instalment_count = $instalment_array[0];
  $instalment_ratio = $instalment_array[1];
  $instalment_total = $order_total + ($order_total * $instalment_ratio) / 100;

  if($instalment_count != 0){
  $instalment_price = $instalment_total/$instalment_count;
  } else {
  $instalment_price = $order_total;
  }

  $instalment_total = $this->currency->format($instalment_total, $this->session->data['currency'], false, true);
  $instalment_price = $this->currency->format($instalment_price, $this->session->data['currency'], false, true);

  $new_banks[$bank['bank_id']]['instalments'][] = array('count'=>$instalment_count,
  'ratio'=>$instalment_ratio,
  'total'=>$instalment_total,
  'price'=>$instalment_price);
  }
  }
  }
  }
  }

  unset($data['banks']);
  $data['banks'] = $new_banks;
  }  Sonra bir simila tarzında izleyin: -


  İki dosyada yapılacak üç değişiklik var.

  Açıkçası, banka detayları olmadan modülü test edemiyoruz.

  Saygılarımızla,

  Hackasacka

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Hi ilhami,

  Do you realise that if you have details for the API and secret keys for Kuveyt Turk Bank, then the payment gateway must be with them.

  Therefor, you would have to develope a unique payment gateway for Arastta for them based on there current system.

  The TR POS module does highlight Kuveyt Turk Bank in the images in the background, but that does not mean it works now?

  https://www.kuveytturk.com.tr/en/sme/commercial-cards-and-pos/pos-services/card-free-payment-and-e-commerce-solutionss

  We tried the module on our host server and the files upload, but the "install.xml" does not complete it's modifications.

  The first file listed :-
  "catalog/controller/product/product.php">

  Search for
  'tab_review'] = sprintf($this->language->get('tab_review'), $product_info['reviews']);


  And add afterwards:-


  $trpos_status = $this->config->get('trpos_status');
  $trpos_installment = $this->config->get('trpos_installment');

  if ($trpos_status == 1 && $trpos_installment == 1) {
  $this->load->language('payment/trpos');
  $data['tab_instalment'] = $this->language->get('text_instalments');

  $data['text_instalments'] = $this->language->get('text_instalments');
  $data['text_instalment'] = $this->language->get('text_instalment');
  $data['text_no_instalment'] = $this->language->get('text_no_instalment');
  $data['trpos_other_id'] = $this->config->get('trpos_other_id');

  if ((float)$product_info['special']) {
  $order_total = $this->tax->calculate($product_info['special'], $product_info['tax_class_id'], $this->config->get('config_tax'));
  } else {
  $order_total = $this->tax->calculate($product_info['price'], $product_info['tax_class_id'], $this->config->get('config_tax'));
  }

  $trpos_single_ratio = floatval($this->config->get('trpostotal_single_ratio'));

  if ($trpos_single_ratio >= 0) {
  $trpos_single_title = $this->language->get('text_single_positive') . '(%' . $trpos_single_ratio . ')';
  } else if ($trpos_single_ratio < 0) {
  $trpos_single_title = $this->language->get('text_single_negative') . '(%' . $trpos_single_ratio . ')';
  }

  $trpos_total = $order_total + ($order_total * $trpos_single_ratio / 100);

  $data['single_order_total'] = $trpos_single_title . ' ' . $this->currency->format($trpos_total, $this->session->data['currency'], false, true);

  $data['banks'] = $this->config->get('trpos_banks_info');
  $new_banks = array();

  if (!empty($data['banks'])) {
  foreach($data['banks'] as $bank) {
  if ($bank['status'] != 0) {
  $new_banks[$bank['bank_id']] = $bank;

  if(!empty($bank['instalment']) || $bank['instalment']!='') {
  $instalments = array();
  $instalments = explode(';', $bank['instalment']);

  foreach($instalments as $instalment) {
  $instalment_array = explode('=', $instalment);
  $instalment_count = $instalment_array[0];
  $instalment_ratio = $instalment_array[1];
  $instalment_total = $order_total + ($order_total * $instalment_ratio) / 100;

  if($instalment_count != 0){
  $instalment_price = $instalment_total/$instalment_count;
  } else {
  $instalment_price = $order_total;
  }

  $instalment_total = $this->currency->format($instalment_total, $this->session->data['currency'], false, true);
  $instalment_price = $this->currency->format($instalment_price, $this->session->data['currency'], false, true);

  $new_banks[$bank['bank_id']]['instalments'][] = array('count'=>$instalment_count,
  'ratio'=>$instalment_ratio,
  'total'=>$instalment_total,
  'price'=>$instalment_price);
  }
  }
  }
  }
  }

  unset($data['banks']);
  $data['banks'] = $new_banks;
  }  Then follow in a similar fashion :-


  There are three changes to make in two files.

  Obviously, we can't test the module without bank details.

  Regards,

  Hackasacka
  The reply is currently minimized Show
 • Accepted Answer

  Friday, August 09 2019, 02:09 AM - #Permalink
  thanks you for your help
  The reply is currently minimized Show
Your Reply